Annonsera

Information till dig som är annonsör
BarnBladet 3Sedan 1 januari 2009 kommer BarnBladet ut sex nummer per år och har en upplaga om 4.000 ex. Tidningen är TS-registrerad.

Barnbladet distribueras, förutom till medlemmarna i Riksförbundet för Barnsjuksköterskor, också till barnavårdscentraler, vårdcentraler, barndietister, bibliotek och andra prenumeranter.
Temanummer
Är du osäker på vad som behandlas i de olika numren, ta en titt på i vilka temanummer som kan vara aktuella för dig.

Utgivningsplan samt priser
Ladda hem vår utgivningsplan 2016 [pdf].