Annonsera

Information till dig som är annonsör
BarnBladet 3Sedan 1 januari 2009 kommer BarnBladet ut sex nummer per år och har en upplaga om 4.000 ex. Tidningen är TS-registrerad.

Barnbladet distribueras, förutom till medlemmarna i Riksförbundet för Barnsjuksköterskor, också till barnavårdscentraler, vårdcentraler, barndietister, bibliotek och andra prenumeranter.

Temanummer 2017
1. Allergi
2. Alkohol
3. Små barn
4. Våld
5. Arbetsmiljö
6. Magen

Utgivningsplan samt priser
Ladda hem vår utgivningsplan 2017, utgivningsplan 2016 [pdf].