Pregnancy Has No Impact on Breast Cancer

Young women who develop breast cancer during their pregnancy, or who are diagnosed within one year of their pregnancy, have no difference in rates of local recurrence, distant metastases and overall survival compared to other young women with the disease, according to researchers at The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center. Cancer, 15-Mar-2009

Ny avhandling om terapi för barn med övervikt

Dietist Paulina Nowicka kommer att försvara sin avhandling : ”Childhood and adolescent obesity – Multidisciplinary approaches in a clinical setting”, den 13 maj på Universitetssjukhuset UMAS, Malmö. Hennes forskning har rönt stor internationell uppmärksamhet.

Skador hos barn exponerade för alkohol under graviditet – nya rön

Den 20-21 januari arrangerade Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut en konferens om alkoholens risker för foster och barn. Konferensen behandlade hur alkohol påverkar barn under graviditeten och vad föräldrars alkoholvanor senare kan betyda under småbarnstiden. De senare årens forskning har gett nya insikter om att även måttliga mängder alkohol under känsliga stadier har större effekt på hjärnans utveckling än man tidigare trott.

Läs mer om detta i nummer 2.09 av BarnBladet

Ryktet om BarnBladets död är betydligt överdrivet

En illvillig och högmäld röst har under hösten velat göra gällande att BarnBladet efter årsskiftet skulle läggas ned, få en minskad distribution eller på annat sätt börja föra en tynande tillvaro.

Detta kan med emfas dementeras. Inte bara med ord, utan också med handling. Från och med nummer 1.09 kommer upplagan att höjas till 3.500 ex.

Ny producent av BarnBladet

Sedan årsskiftet har Riksföreningens för Barnsjuksköterksors tidskrift, Barnbladet, en ny producent, STODAB, och annonsackvisitör, Business Factory, som svarar för bokningen av annonser i Barnbladet från och med januari 2009.

För annonsörer finns mer information om annonsbokning under Annonsera.

Sedan ett par månader tillbaka finns två nya utgivningsbevis för tidskrifterna ”Barnsjukvårdstidningen BARNBLADET” samt ”Pediatrik”. Dessa kan förväxlas med Riksförbundet för Barnsjuksköterskors tidskrift ”Barnbladet” men har alltså inget med Riksförbundet att göra.

Barnbladet har ansökt om registrering hos Tidningsstatistik (TS) för att kunna garantera en upplaga om 3.500 ex.