Redaktionen

BarnBladet 2BarnBladets redaktion består av Beatrice, Pernilla och Malin som står för det redaktionella materialet, samt Magnus Forslin, STODAB som producerar tidningen och ibland också skriver artiklar.

Beatrice Olsson – Ansvarig utgivare
Pernilla Berntdsson
Malin Berghammer
Magnus Forslin – Tel: 042-70 250

Skriva artiklar
Det är mycket viktigt för Barnbladet att även medlemmarna är aktiva och skriver artiklar till tidningen. Kontakta redaktionen om du vill bidra med manus.

Vill du delta i Barnbladets redaktion?
Tycker du om att skriva och har idéer och kontakter som kan vara användbara när vi planerar Barnbladets innehåll så är du varmt välkommen att delta i redaktionsgruppen. Vi har redaktionsmöte två gånger om året då vi bestämmer Barnbladets framtida tema och fördelar arbetet. Mellan redaktionsmötena håller vi tät kontakt via e-post eller telefon. Inför varje tema arbetar två personer tillsammans – så du blir inte ensam!

Som medlem i redaktionen deltar du vid Barnveckan (konferens) och Barnsjuksköterskedagarna (utbildningsdagar) utan kostnad. Riksföreningen för Barnsjuksköterskor (RfB) står också för kostnaderna vad gäller resor, mat och hotell i samband med redaktionsmöten. Arbetet i redaktionen är ideellt men ett mindre årligt arvode utgår.

Vill du veta mer om uppdragen och/eller Barnbladet så kontakta gärna Beatrice Olsson Duse så berättar hon mer!