Karolinska universitetssjukhuset startar Neopodden – Sveriges första poddserie om sjuka nyfödda och för tidigt födda barn

10 procent av alla barn som föds är i behov av neonatalvård efter förlossningen. Många föräldrar som kommer med sitt barn till neonatalvården vet dock väldigt lite om vad det innebär att vårdas på sjukhus som nyfödd. Därför startar Karolinska universitetssjukhuset Sveriges första poddserie om neonatalvård. För många föräldrar innebär inläggningen i neonatalvården en mycket omvälvande händelse. Sjukvårdens och andra föräldrars erfarenheter kan utgöra ett viktigt stöd för de nya familjerna.

 

  • Vi vill göra föräldrarna delaktiga i vården och göra det möjligt för dem att aktivt delta i medicinska beslut kring deras barn. För att möjliggöra detta behöver vi öka kunskapen hos föräldrar om det sjuka barnets behov säger säger Boubou Hallberg, patientområdeschef för Patientområde sjuka nyfödda barn.

 

Podden kan laddas ned från www.karolinska.se/neopodden och från iTunes och Soundcloud.

Avsnitt 1: Stark eller svag?

– att bli pappa på neonatalavdelningen

Hur tar man sig igenom den krisreaktion som många föräldrar upplever när ett barn föds mycket för tidigt, och vilket stöd behöver man som nybliven pappa i neonatalvården?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska
Gäster:
Karl Rombo, prematurförälder och vice ordförande för Svenska Prematurförbundet

Olga Bebenek och Sandra Land, specialistsjuksköterskor i neonatal omvårdnad som nyligen skrivit en magisteruppsats om pappors behov av stöd för att delta i barnets omvårdnad på neonatalavdelningen.

Avsnitt 2: Bland känslor och medicinteknik

– en vanlig dag på neonatalavdelningen

Följ specialistsjuksköterskan Veronica Hansson under en vanlig eftermiddag på neonatalavdelningen vid Nya Karolinska sjukhuset i Solna.

Reporter: David Grossman, journalist

Avsnitt 3: Från barnsal till föräldramedverkan

– neonatalvårdens utveckling

Hur såg man på nyfödda barn för tjugo år sedan jämfört med idag, och hur ser utvecklingstrenderna i neonatalvården ut framöver?

Programledare: David Grossman, journalist

Gäster:
Siri Lilliesköld, Specialistsjuksköterska och omvårdnadsansvarig för Patientområde Sjuka nyfödda barn på Karolinska universitetssjukhuset
Kajsa Bohlin, Överläkare och patientflödeschef för Patientflöde neonatalvård på Karolinska universitetssjukhuset

Avsnitt 4: Rätt näring för tillväxt och utveckling

– om mjölkens innehåll för de allra minsta

Vad äter barn som föds för tidigt och hur får barn näring när de inte orkar suga? Hur ser man till att barn får i sig det de behöver för att växa och utvecklas? Vad innebär bröstmjölksdonation och hur tar man hand om donerad bröstmjölk?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster:

Malin Tilja, nutritionsassistent på neonatalavdelningen vid Danderyds sjukhus

Dievere Westin, dietist och doktorand i neonatal nutrition

Avsnitt 5: Med neonatalen i backspegeln

– två mammors minnen av nyföddhetstiden några år senare

Shides och Victorias barn fick en oväntat tuff start när de föddes för tio respektive arton år sedan. Hur minns de sin tid på neonatalen, och hur mår barnen idag?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster:
Shide Jafari och Victoria Hagwall, föräldrar

Avsnittet släpps den 25 april 2018

Avsnitt 6: Vi flyger mellan sjukhusen

– om att transportera nyfödda barn i behov av intensivvård

Karolinska universitetssjukhusets neonatala transportservice neoPETS flyttar nyfödda barn i behov av intensivvård mellan sjukhus. Hur går det till när nyfödda barn transporteras i ambulansflyg och vad behöver man tänka på vid förflyttning av mycket sjuka barn?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäster:

Åsa Östberg och Ingela Edqvist, specialistsjuksköterskor som arbetar i Karolinska universitetssjukhusets neonatala transportteam

Avsnittet släpps den 9 maj 2018

Avsnitt 7: Visioner och organisation

– om att leda neonatalvården i rätt riktning

Vilka möjligheter och utmaningar och står neonatalvården inför framöver, och hur organiserar Karolinska universitetssjukhuset sin neonatalvård för att sätta familjen i centrum?

Programledare: Milla Belkacem, Leg. Barnmorska

Gäst:
Boubou Hallberg, Överläkare och patientområdeschef för Patientområde Sjuka nyfödda barn

Avsnittet släpps den 23 maj 2018