Annonsera

Information till dig som är annonsör
Sedan 1 januari 2009 kommer BarnBladet ut sex nummer per år och har en upplaga om 4.000 ex. Tidningen är TS-registrerad.

Barnbladet distribueras, förutom till medlemmarna i Riksförbundet för Barnsjuksköterskor, också till barnavårdscentraler, vårdcentraler, barndietister, bibliotek och andra prenumeranter.

Temanummer 2019
1. Sällsynta diagnoser
2. Endokrinologi
3. Det svårt sjuka barnet
4. Palliativ vård
5. Psykisk hälsa & Barnkonventionen som lag
6. Celiaki och magproblem

Utgivningsplan samt priser
Ladda hem vår utgivningsplan 2019 [pdf].

Annonsförsäljning
Tanja Nilsson
Adviser AB

telefon: 040-64 304 05
tanja@adviser.se
www.adviser.se