Annonsera

Information till dig som är annonsör
Sedan 1 januari 2009 kommer BarnBladet ut sex nummer per år och har en upplaga om 4.000 ex. Tidningen är TS-registrerad.

Barnbladet distribueras, förutom till medlemmarna i Riksförbundet för Barnsjuksköterskor, också till barnavårdscentraler, vårdcentraler, barndietister, bibliotek och andra prenumeranter.

2019

Utgivningsplan samt priser
Ladda hem utgivningsplan 2019 [pdf]

Temanummer
1. Sällsynta diagnoser
2. Endokrinologi
3. Det svårt sjuka barnet
4. Palliativ vård
5. Psykisk hälsa & Barnkonventionen som lag
6. Celiaki och magproblem

Kontakta
Tanja Nilsson på adviser:
Tel: 040-64 304 05
E-post: tanja@adviser.se

2020

Utgivningsplan samt priser
Ladda hem utgivningsplan 2020 [pdf]

Temanummer
1. Ungdomshälsa
2. Klinisk prövning (Mässutgåva)
3. Barnet i Tiden
4. Sexuell Hälsa
5. Våld mot barn
6. Rekrytera & Behålla

Kontakta
Charlotte Dunder på STODAB:
Tel: 042-70 250
E-post: charlotte.dunder@stodab.se