Annonsera

Information till dig som är annonsör
Sedan 1 januari 2009 kommer BarnBladet ut sex nummer per år och har en upplaga om 4.000 ex. Tidningen är TS-registrerad.

Barnbladet distribueras, förutom till medlemmarna i Riksförbundet för Barnsjuksköterskor, också till barnavårdscentraler, vårdcentraler, barndietister, bibliotek och andra prenumeranter.

2019

Utgivningsplan samt priser
Ladda hem utgivningsplan 2019

Temanummer
1. Sällsynta diagnoser
2. Endokrinologi
3. Det svårt sjuka barnet
4. Palliativ vård
5. Psykisk hälsa & Barnkonventionen som lag
6. Celiaki och magproblem

 

2020

Utgivningsplan samt priser
Ladda hem utgivningsplan 2020 [pdf]

Temanummer
1. Ungdomshälsa
2. Klinisk prövning (Mässutgåva)
3. Barnet i Tiden
4. Sexuell Hälsa
5. Våld mot barn
6. Rekrytera & Behålla

Kontakta
Charlotte Dunder på STODAB:
Tel: 042-70 250
E-post: charlotte.dunder@stodab.se