Neuroblastom – lovande resultat från prekliniska studier

Den aggressiva cancerformen neuroblastom hos barn har studerats i en avhandling som läggs fram vid Uppsala universitet den 27 februari 2009. Förhoppningen är att resultaten kan ligga till grund för nya kliniska prövningar och nya behandlingsmetoder för att i framtiden kunna ge de drabbade barnen en bättre prognos.
Neuroblastom är en aggressiv cancerform hos barn som bildar metastaser (dottersvulster) och som ger de insjuknade barnen en dålig prognos.
– Mindre än 30 % av alla barn med aggressiv neuroblastom överlever, trots intensiv behandling. Därför är det av klinisk relevans att hitta nya behandlingsstrategier, säger Dieter Fuchs.
Att hämma nybildning av blodkärl är en strategi. En tumör måste bilda nya blodkärl, så kallad angiogenes, för att få syre och näring och för att kunna växa och sprida sig. Genom att blockera denna process förstörs de outvecklade kärl som är beroende av en konstant försörjning av tillväxtfaktorer, som exempelvis VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor).
– Vi visar att angiogenes och tillväxten av aggressivt neuroblastom kan bromsas genom att hämma VEGF i en djurmodell för neuroblastom, säger Dieter Fuchs.
Behandlingen har testats i befintliga djurmodeller, samtidigt som en ny djurmodell har utvecklats. Denna liknar den kliniska bilden vid aggressiv neuroblastom – tumören utgår från binjuren och sprider sig sedan till levern och benmärgen. Tumörens förmåga att sprida sig minskade när vi hämmade flera angiogena tillväxtfaktorer samtidigt, säger Dieter Fuchs. För att utvärdera behandlingens effekt användes ultraljudsundersökningar, vilket är både en snabb och smärtfri undersökningsform.
– Vi visar också att cytostatika kan hämma angiogenes om det ges kontinuerligt i låga doser. Cytostatika GMX1778 hade en effekt på angiogenes, och var direkt toxiskt för tumörcellerna och minskade tumörspridningen, utan att orsaka biverkningar, säger Dieter Fuchs.
Förhoppningen är att hitta nya behandlingsstrategier för att ge barn med aggressivt neuroblastom en bättre prognos.

Källa: Uppsala universitet

Pregnancy Has No Impact on Breast Cancer

Young women who develop breast cancer during their pregnancy, or who are diagnosed within one year of their pregnancy, have no difference in rates of local recurrence, distant metastases and overall survival compared to other young women with the disease, according to researchers at The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center. Cancer, 15-Mar-2009

Ny avhandling om terapi för barn med övervikt

Dietist Paulina Nowicka kommer att försvara sin avhandling : ”Childhood and adolescent obesity – Multidisciplinary approaches in a clinical setting”, den 13 maj på Universitetssjukhuset UMAS, Malmö. Hennes forskning har rönt stor internationell uppmärksamhet.

Skador hos barn exponerade för alkohol under graviditet – nya rön

Den 20-21 januari arrangerade Riskbruksprojektet vid Statens folkhälsoinstitut en konferens om alkoholens risker för foster och barn. Konferensen behandlade hur alkohol påverkar barn under graviditeten och vad föräldrars alkoholvanor senare kan betyda under småbarnstiden. De senare årens forskning har gett nya insikter om att även måttliga mängder alkohol under känsliga stadier har större effekt på hjärnans utveckling än man tidigare trott.

Läs mer om detta i nummer 2.09 av BarnBladet

Ryktet om BarnBladets död är betydligt överdrivet

En illvillig och högmäld röst har under hösten velat göra gällande att BarnBladet efter årsskiftet skulle läggas ned, få en minskad distribution eller på annat sätt börja föra en tynande tillvaro.

Detta kan med emfas dementeras. Inte bara med ord, utan också med handling. Från och med nummer 1.09 kommer upplagan att höjas till 3.500 ex.

Ny producent av BarnBladet

Sedan årsskiftet har Riksföreningens för Barnsjuksköterksors tidskrift, Barnbladet, en ny producent, STODAB, och annonsackvisitör, Business Factory, som svarar för bokningen av annonser i Barnbladet från och med januari 2009.

För annonsörer finns mer information om annonsbokning under Annonsera.

Sedan ett par månader tillbaka finns två nya utgivningsbevis för tidskrifterna ”Barnsjukvårdstidningen BARNBLADET” samt ”Pediatrik”. Dessa kan förväxlas med Riksförbundet för Barnsjuksköterskors tidskrift ”Barnbladet” men har alltså inget med Riksförbundet att göra.

Barnbladet har ansökt om registrering hos Tidningsstatistik (TS) för att kunna garantera en upplaga om 3.500 ex.